Această clasă include:

 • plantarea, îngrijirea și întreținerea de:
  • parcuri și grădini pentru:
   • facilități de locuit particulare și publice
   • clădiri publice și semi-publice (școli, spitale, clădiri administrative, clădiri ale bisericilor etc.)
   • terenuri municipale (parcuri, zone verzi, cimitire etc.)
   • spațiile verzi de pe autostrăzi (șosele, linii de tren și tramvai, căi navigabile, porturi)
   • clădiri industriale și comerciale
  • spatii verzi pentru:
   • clădiri (grădini pe terase, verdeață pe fațade, grădini interioare)
   • terenuri de sport (terenuri de fotbal, terenuri de golf etc.), terenuri de joacă, pajiști pentru băi de soare și alte parcuri recreative
   • ape stătătoare și curgătoare (bazine, zone inundabile, eleștee, bazine de înot, șanțuri, cursuri de apă, sisteme de canalizare)
 • plante pentru protecția împotriva zgomotului, vântului, eroziunii, vizibilității și a luminii orbitoare

Clasă CAEN 8130 exclude:

 • producția comercială și plantarea pentru producția comercială a plantelor, pomilor, vezi diviziunile CAEN 01,CAEN 02
 • activitatea din pepiniere (inclusiv pentru împăduriri), vezi CAEN 0130, CAEN 0230
 • păstrarea solului în bună stare ecologică pentru utilizarea în agricultură, vezi CAEN 0161
 • activități de construcții în scopuri peisagistice, vezi secțiunea F
 • activități de proiectare și arhitectură peisagistică, vezi CAEN 7111