Această clasă include:

  • încărcarea și descărcarea mărfurilor sau a bagajelor pasagerilor, indiferent de modul de transport utilizat
  • activitatea de stivuire a mărfurilor
  • încărcarea și descărcarea vagoanelor de cale ferată

Clasă CAEN 5224 exclude: