Această clasă include:

 • fabricarea de mașini unelte pentru prelucrarea lemnului, osului, pietrei, ebonitei, textolitului, sticlei, etc., inclusiv mașini unelte care utilizează laserul, undele ultrasonice, jetul de plasmă, impulsuri magnetice etc.
 • fabricarea de port-scule pentru mașini unelte
 • fabricarea de capete divizoare și alte dispozitive speciale pentru mașini unelte
 • fabricarea de mașini unelte pentru fixarea în cuie, broșare, lipire sau alte tipuri de asamblări a lemnului, plutei, osului, ebonitei sau materialelor plastice etc.
 • fabricarea instalațiilor de foraj rotative fixe sau a instalațiilor de foraj percutant rotativ, mașinilor de pilit, nituit, de tăiat etc.
 • fabricarea preselor pentru fabricarea plăcilor aglomerate și a produselor similare
 • fabricarea mașinilor de galvanizare

Clasă CAEN 2849 exclude:

 • fabricarea de pieselor interschimbabile pentru mașini unelte (burghiuri, poansoane, matrițe, tarozi, freze, cuțite de strung, lame de fierăstrău, cuțite etc.), vezi CAEN 2573
 • fabricarea ciocanelor electrice de lipit și a pistoalelor de lipit, portabile, vezi CAEN 2790
 • fabricarea uneltelor portabile acționate electric, vezi CAEN 2824
 • fabricarea mașinilor utilizate în laminoare sau turnătorii, vezi CAEN 2891
 • fabricarea utilajelor pentru extracție, vezi CAEN 2892