Această clasă include:

  • fabricarea de mașini și echipamente pentru manipularea metalului topit:
    • convertizoare, lingotiere, oale de turnare, mașini de turnat
  • fabricarea de laminoare și cilindri pentru laminoare

Clasă CAEN 2891 exclude:

  • fabricarea bancurilor de trefilare, vezi CAEN 2841
  • fabricarea ramelor de formare și a matrițelor de turnare (cu excepția lingotierelor), vezi CAEN 2573
  • fabricarea de mașini pentru formarea matrițelor de turnătorie, vezi CAEN 2899