Această clasă include:

  • fabricarea de întrerupătoare pentru circuite electrice
  • fabricarea de panouri pentru comanda și distribuția electricității
  • fabricarea de relee electrice
  • fabricarea de elemente de tubulatură pentru dispozitivele de comutare
  • fabricarea de siguranțe electrice
  • fabricarea de echipamente de comutare
  • fabricarea de întrerupătoare (cu excepția butoanelor de apăsare, a comutatoarelor cu decuplare automată, solenoid, întrerupător electic basculant)
  • fabricarea de ansambluri pentru pornirea generatoarelor

Clasă CAEN 2712 exclude:

  • fabricarea de aparate de control a calității mediului și de dispozitive automate de control pentru protecția mediului, vezi CAEN 2651
  • fabricarea de întrerupătoare pentru circuite electrice, de tipul comutatoarelor cu buton sau cu decuplare automată, vezi CAEN 2733