Această clasă cuprinde fabricarea sistemelor și instrumentelor de căutare, detecție, navigație, ghidare utilizate în aeronautică și navigația maritimă; dispozitive automate de control și reglare pentru instalații de încălzire, climatizare, refrigerare; instrumente și dispozitive pentru măsurarea, afișarea, indicarea, înregistrarea, transmiterea și reglarea temperaturii, umidității, presiunii, vidului, combustiei, debitului, nivelului, vâscozității, densității, acidității, concentrației și mișcării de rotație; contoare și dispozitive de înregistrat pentru fluide;instrumente pentru măsurarea și verificarea caracteristicilor electrice și a semnalelor electrice; dispozitive și sisteme deinstrumente pentru analize de laborator ale compoziției sau concentrației fizice sau chimice a mostrelor de materiale solide, lichide, gazoase sau materiale compozite; alte instrumente de măsură și verificare și părți componente ale acestora.

Este inclusă aici și fabricarea echipamentelor nonelectrice de măsură, verificare și navigație (cu excepția uneltelor mecanice simple).

Această clasă include:

 • fabricarea de instrumente pentru motoarele de avion
 • fabricarea echipamentului de testare a emanațiilor automobilelor
 • fabricarea de instrumente meteorologice
 • fabricarea echipamentului de verificare și inspecție a proprietăților fizice ale materialelor
 • fabricarea mașinilor poligraf (pentru înregistrare)
 • fabricarea instrumentelor de detectare și monitorizare a radiațiilor
 • fabricarea de instrumente topografice
 • fabricarea termometrelor de tip lichid-în-sticlă și bimetal (cu excepția termometrelor medicale)
 • fabricarea de umidostate
 • fabricarea dispozitivelor de reglare a cantitătii de hidrogen
 • fabricarea de aparate de control pentru arzătoare
 • fabricarea spectrometrelor
 • fabricarea manometrelor
 • fabricarea de contoare (de exemplu de apă, gaze, energie electrică) fabricarea debitmetrelor și a înregistratoarelor de debit
 • fabricarea contoarelor de pontaj
 • fabricarea detectoarelor de mine, a generatoarelor de semnal, detectoare de metale
 • fabricarea echipamentului de căutare, detectare, navigare ( inclusiv sonare) utilizat în aeronautică și navigație maritimă, inclusiv geamandurile sonice
 • fabricarea de echipament radar
 • fabricarea dispozitivelor GPS
 • fabricarea de aparate de control a calității mediului și dispozitive automate de control pentru protecția mediului
 • fabricarea echipamentului de măsurare și înregistrare (de exemplu înregistrator de zbor)
 • fabricarea detectoarelor de mișcare
 • fabricarea instrumentelor analitice de laborator (de exemplu echipament pentru analiza sângelui)
 • fabricarea plăcilor gradate (scală gradată) de laborator, balanțe, incubatoare și diverse aparate de laborator pentru măsurare, verificare, etc.
 • fabricarea altor dispozitive de măsurare și control, cum ar fi echipamentul de detectare a radiațiilor, termometrele (cu excepția celor medicale de tip bimetalic), instrumente meteorologice.

Clasă CAEN 2651 exclude:

 • fabricarea de roboți pentru telefon, vezi CAEN 2630
 • fabricarea de echipamente pentru teste medicale și pentru radiologie, vezi CAEN 2660
 • fabricarea echipamentului optic de poziționare, vezi CAEN 2670
 • fabricarea de dictafoane, vezi CAEN 2823
 • fabricarea dispozitivelor de cântărire (altele decât balanțele de laborator), nivele, rulete de măsurat etc., vezi CAEN 2829
 • instalarea echipamentelor de măsură și control pentru procese industriale, vezi CAEN 3320
 • fabricarea uneltelor mecanice simple de măsurare (de exemplu benzi pentru măsurare, șublere, micrometre), vezi clasa de fabricare potrivit materialului principal utilizat