Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN 2399


Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Cod CAEN 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Această clasă include:

 • fabricarea materialelor de fricțiune și a pieselor cu baza din substanță minerală sau celuloză
 • fabricarea de materiale minerale izolatoare:
  • vată minerală, azbest și alte produse similare; vermiculită exfoliată; argile expandate și izolanți termici, izolanți fonici sau absorbanți fonici
 • fabricarea de articole din diverse substanțe minerale:
  • mică prelucrată și articole din mică, din turbă, din grafit (altele decât cele electrice), etc.
 • fabricarea articolelor din bitum, sau din materiale similare, de exemplu adezivi pe bază de bitum, smoală de cărbune, etc.
 • fabricarea fibrelor și produselor din carbon și grafit (exceptând electrozii și aplicațiile electrice)
 • fabricarea corindonului artificial

Clasă CAEN 2399 exclude:

 • fabricarea vatei de sticlă și a produselor nețesute din aceasta, vezi CAEN 2314
 • fabricarea electrozilor din grafit, vezi CAEN 2790

Pentru autorizația de funcționare a codul CAEN 2399 este nevoie de urmatorul aviz de funcționare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primării pot solicita avize sau autorizații suplimentare. Îți recomandăm să consulți pagina primăriei de pe raza localității unde îți vei desfășura activitatea.

În momentul actual, pe tot teritoriul României sunt înregistrate un număr de aproximativ 100 firme care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.