Această clasă include:

 • fabricarea materialelor de fricțiune și a pieselor cu baza din substanță minerală sau celuloză
 • fabricarea de materiale minerale izolatoare:
  • vată minerală, azbest și alte produse similare; vermiculită exfoliată; argile expandate și izolanți termici, izolanți fonici sau absorbanți fonici
 • fabricarea de articole din diverse substanțe minerale:
  • mică prelucrată și articole din mică, din turbă, din grafit (altele decât cele electrice), etc.
 • fabricarea articolelor din bitum, sau din materiale similare, de exemplu adezivi pe bază de bitum, smoală de cărbune, etc.
 • fabricarea fibrelor și produselor din carbon și grafit (exceptând electrozii și aplicațiile electrice)
 • fabricarea corindonului artificial

Clasă CAEN 2399 exclude:

 • fabricarea vatei de sticlă și a produselor nețesute din aceasta, vezi CAEN 2314
 • fabricarea electrozilor din grafit, vezi CAEN 2790