Această clasă include:

  • extracția minereurilor feroase
  • îmbogățirea și aglomerarea minereurilor feroase

Clasă CAEN 0710 exclude:

  • extracția și prepararea piritelor și pirotinei (cu excepția prăjirii), vezi CAEN 0891