Această secțiune include producția și distribuția de informații și produse culturale, furnizarea mijloacelor de transmitere sau distribuție a acestor produse, precum și servicii privind comunicațiile, tehnologia informației și prelucrarea datelor și alte activități de servicii informaționale. Principalele componente ale acestei secțiuni sunt activități de editare (diviziunea CAEN 58), incluzând activități de editare a produselor software, activități de producție cinematografică și înregistrări audio (diviziunea CAEN 59), activități de difuzare și transmitere de programe radio și televiziune (diviziunea CAEN 60), telecomunicațiile (diviziunea CAEN 61), servicii în tehnologia informației (diviziunea CAEN 62) și alte activități de servicii de informaționale (diviziunea CAEN 63).

Editarea include achiziția drepturilor de reproducere (copyright) asupra conținutului (produse informaționale) și punerea la dispoziția publicului larg prin angajarea în (sau aranjarea pentru) reproducerea și distribuția acestui conținut, în diferite forme. În această secțiune sunt incluse toate formele posibile de editare (în formă tipărită, electronică sau audio, Internet, ca produse multimedia cum ar fi CD-ROM-urile etc.). Activitățile aferente producției și distribuției programelor TV fac obiectul diviziunilor CAEN 59, CAEN 60 și CAEN 61, reflectând diferitele etape ale acestui proces. Componentele individuale, cum ar fi filmele, serialele de televiziune etc. sunt produse prin desfășurarea activităților din diviziunea CAEN 59, în timp ce crearea unui program complet al unui canal de televiziune, din produse componente în diviziunea CAEN 59 sau alte componente (programe de știri în direct) este inclusă în diviziunea CAEN 60.

Diviziunea CAEN 60 include de asemenea și difuzarea programelor de către producător

Distribuirea programelor complete de televiziune de către terțe părți, adică fără nici o modificare a conținutului, este inclusă în diviziunea CAEN 61. Difuzarea din diviziunea CAEN 61 se poate efectua prin radiodifuziune, satelit sau rețele de cablu.