Această grupă CAEN include:

  • activități de servicii în tehnologia informației