Această grupă CAEN include:

  • activități de protecție socială obligatorie