Această grupă include comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (ITC), și anume: calculatoare, echipamente de telecomunicații și piese pentru acestea.