Această grupă CAEN include:

  • activitățile intermediarilor, broker-ilor de bunuri de consum și ale tuturor celorlalți comercianți cu ridicata care fac comerț în numele sau pe contul altora
  • activități ale celor implicați în stabilirea contactelor dintre vânzători și cumpărători sau care preiau tranzacții comerciale în numele unui patron, inclusiv pe Internet

Această grupă include de asemenea:

  • activități ale caselor de licitație pentru comerțul cu ridicata, inclusiv licitații pe Internet