Această clasă include:

  • activitățile organizațiilor ale căror membri au ca interese esențiale dezvoltarea și progresul întreprinderilor dintr-o anumită ramură economică sau comercială, inclusiv agricultura, sau creșterea economică și a condițiilor de viață ale unei regiuni geografice sau ale unei subdiviziuni politice, independent de genul (tipul) de activitate.
  • activități ale federațiilor unor asemenea asociații
  • activități ale camerelor de comerț, ale corporațiilor și ale organizațiilor similare
  • diseminarea de informații, reprezentare în fața agențiilor guvernamentale, relații publice și negocierea contractelor de muncă pentru întreprinderi și organizații patronale

Clasă CAEN 9411 exclude:

  • activități ale sindicatelor salariaților, vezi CAEN 9420