Această clasă include:

  • promovarea intereselor angajaților și ale sindicatelor salariaților

Această clasă include de asemenea:

  • activitățile sindicatelor ai căror membri sunt în principal salariați, având ca obiectiv esențial reprezentarea punctului lor de vedere în ceea ce privește salariul și condițiile de muncă și de a se organiza în vederea acțiunilor concertate
  • activități ale sindicatelor unei întreprinderi, a uniunilor sindicale formate din unitățile din ramuri afiliate și a structurilor organizaționale formate din uniuni sindicale afiliate pe baza unor criterii profesionale, regionale, structurale sau alte criterii

Clasă CAEN 9420 exclude:

  • activitatea de învățământ furnizată de aceste tipuri de organizații, vezi diviziunea CAEN 85