Această clasă include asigurarea de servicii suport combinate în interiorul facilităților unui client. Aceste servicii includ curățenia generală în interior, întreținerea, evacuarea gunoiului, protecție și gardă, dirijarea corespondenței, recepția, spălătoria și servicii legate de susținerea operațiunilor în interiorul facilităților. Aceste activități suport sunt efectuate de către personalul de expoatare , care nu este implicat sau responsabil pentru activitățile sau afacerile esențiale ale clientului.

Clasă CAEN 8110 exclude:

  • asigurarea unui singur serviciu suport (de exemplu servicii de curățenie interioară generală) sau adresarea unei singure funcții (de exemplu încălzirea), vezi clasa cea mai apropiată corespunzătoare serviciului furnizat
  • asigurarea personalului de administrare și exploatare pentru funcționarea completă a unității clientului ce poate fi hotel, restaurant, mină sau spital, vezi clasa unității respective
  • asigurarea administrării și exploatării în locație a sistemului de calcul electronic al unui client și/sau a facilităților de prelucrare a datelor, vezi CAEN 6203
  • operarea unităților corecționale, pe bază de contract sau comision, vezi CAEN 8423