Această clasă include:

  • emiterea și administrarea monedei naționale
  • monitorizarea și controlul furnizării de masă monetară
  • preluarea depozitelor ce sunt utilizate pentru operațiuni de lichidare între instituții financiare
  • supravegherea operațiunilor bancare
  • păstrarea rezervelor naționale
  • activități asimilabile cu cele de "bancher al guvernului"

Activitățile băncii centrale (naționale) pot fi diversificate, din considerente instituționale.