Această clasă include asigurarea infrastructurii pentru serviciile de găzduire a paginilor web, de prelucrare a datelor și activități conexe. Sunt incluse activități specializate de găzduire, cum ar fi găzduirea paginilor web, servicii de streaming (organizare fluxuri) sau găzduire de aplicații. Activitățile de prelucrare a datelor includ prelucrarea completă și elaborarea de rapoarte specializate pe baza datelor furnizate de către clienți sau asigurarea prelucrării automate a datelor și servicii de introducere a datelor, inclusiv activități de rulare a bazei de date (executare funcțiuni).

Clasă CAEN 6311 exclude:

  • activitățile unde furnizorul folosește computerul doar ca un instrument de lucru (unealtă) sunt clasificate potrivit naturii serviciilor furnizate