Această clasă include:

  • servicii de mutare pentru întreprinderi și gospodării, cu mijloace de transport rutier