Această clasă include:

  • construcția de căi ferate și de linii de metrou

Clasă CAEN 4212 exclude:

  • instalarea stâlpilor și echipamentelor pentru iluminat și a semnalelor electrice, vezi CAEN 4321
  • activități de arhitectură și de inginerie, vezi CAEN 711
  • servicii de management al proiectelor pentru construcții, vezi CAEN 711