Această clasă include repararea și întreținerea mașinilor și echipamentelor industriale ca: ascuțitul sau instalarea lamelor și fierăstraielor pentru mașinile industriale sau asigurarea serviciilor de reparații prin sudură; repararea mașinilor și echipamentelor agricole și a altor mașini și echipamente grele, industriale (de exemplu încărcătoare cu furcă și alte echipamente de manipulare a materialelor, mașini unelte, echipamente de refrigerare industriale, echipamente pentru construcții și utilaje miniere), mașini și echipamente cuprinse în cadrul diviziunii CAEN 28.

Această clasă include:

 • repararea și întreținerea motoarelor, altele decât cele pentru autovehicule
 • repararea și întreținerea pompelor, compresoarelor și a echipamentelor similare
 • repararea si întreținerea utilajelor hidraulice
 • repararea valvelor
 • repararea angrenajelor și a elementelor de transmisie
 • repararea și întreținerea cuptoarelor industriale
 • repararea și întreținerea echipamentelor de ridicat și manipulat
 • repararea și întreținerea echipamentelor industriale de refrigerare și purificare a aerului
 • repararea și întreținerea utilajelor industriale de uz general
 • repararea altor mașini-unelte portabile acționate electric
 • repararea și întreținerea mașinilor unelte pentru prelucrarea metalului și a accesoriilor pentru acestea
 • repararea și întreținerea altor mașini unelte
 • repararea și întreținerea tractoarelor utilizate în agricultură
 • repararea și întreținerea utilajelor agricole și a utilajelor pentru silvicultură și exploatare forestieră
 • repararea și întreținerea utilajelor metalurgice
 • repararea și întreținerea utilajelor miniere, utilajelor de construcții, utilajelor pentru zăcămintele de petrol și gaze
 • repararea și întreținerea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
 • repararea și întreținerea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și pielăriei
 • repararea și întreținerea utilajelor pentru industria hârtiei
 • repararea și întreținerea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
 • repararea și întreținerea altor utilaje cu destinație specifică din cadrul diviziunii CAEN 28
 • repararea și întreținerea mașinilor de cântărit
 • repararea și întreținerea mașinilor automate de vânzare a produselor
 • repararea și întreținerea înregistratoarelor de casă
 • rapararea și întreținerea mașinilor de fotocopiat
 • repararea mașinilor de calculat, electronice sau nu
 • repararea mașinilor de scris

Clasă CAEN 3312 exclude:

 • instalarea cuptoarelor și a altor echipamente de încălzire, vezi CAEN 4322
 • repararea calculatoarelor, vezi CAEN 9511