Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN 3312


Repararea mașinilor

Cod CAEN 3312 - Repararea mașinilor

Această clasă include repararea și întreținerea mașinilor și echipamentelor industriale ca: ascuțitul sau instalarea lamelor și fierăstraielor pentru mașinile industriale sau asigurarea serviciilor de reparații prin sudură; repararea mașinilor și echipamentelor agricole și a altor mașini și echipamente grele, industriale (de exemplu încărcătoare cu furcă și alte echipamente de manipulare a materialelor, mașini unelte, echipamente de refrigerare industriale, echipamente pentru construcții și utilaje miniere), mașini și echipamente cuprinse în cadrul diviziunii CAEN 28.

Această clasă include:

 • repararea și întreținerea motoarelor, altele decât cele pentru autovehicule
 • repararea și întreținerea pompelor, compresoarelor și a echipamentelor similare
 • repararea si întreținerea utilajelor hidraulice
 • repararea valvelor
 • repararea angrenajelor și a elementelor de transmisie
 • repararea și întreținerea cuptoarelor industriale
 • repararea și întreținerea echipamentelor de ridicat și manipulat
 • repararea și întreținerea echipamentelor industriale de refrigerare și purificare a aerului
 • repararea și întreținerea utilajelor industriale de uz general
 • repararea altor mașini-unelte portabile acționate electric
 • repararea și întreținerea mașinilor unelte pentru prelucrarea metalului și a accesoriilor pentru acestea
 • repararea și întreținerea altor mașini unelte
 • repararea și întreținerea tractoarelor utilizate în agricultură
 • repararea și întreținerea utilajelor agricole și a utilajelor pentru silvicultură și exploatare forestieră
 • repararea și întreținerea utilajelor metalurgice
 • repararea și întreținerea utilajelor miniere, utilajelor de construcții, utilajelor pentru zăcămintele de petrol și gaze
 • repararea și întreținerea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
 • repararea și întreținerea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și pielăriei
 • repararea și întreținerea utilajelor pentru industria hârtiei
 • repararea și întreținerea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
 • repararea și întreținerea altor utilaje cu destinație specifică din cadrul diviziunii CAEN 28
 • repararea și întreținerea mașinilor de cântărit
 • repararea și întreținerea mașinilor automate de vânzare a produselor
 • repararea și întreținerea înregistratoarelor de casă
 • rapararea și întreținerea mașinilor de fotocopiat
 • repararea mașinilor de calculat, electronice sau nu
 • repararea mașinilor de scris

Clasă CAEN 3312 exclude:

 • instalarea cuptoarelor și a altor echipamente de încălzire, vezi CAEN 4322
 • repararea calculatoarelor, vezi CAEN 9511

Pentru autorizația de funcționare a codul CAEN 3312 este nevoie de urmatorul aviz de funcționare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primării pot solicita avize sau autorizații suplimentare. Îți recomandăm să consulți pagina primăriei de pe raza localității unde îți vei desfășura activitatea.

În momentul actual, pe tot teritoriul României sunt înregistrate un număr de aproximativ 1350 firme care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 3312 - Repararea mașinilor