Această clasă include:

  • fabricarea de utilaje pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice sau pentru fabricarea de produse din aceste materiale:
    • extrudoare, modelatoare, mașini de fabricat sau reșapat anvelope și alte mașini specifice pentru fabricarea de produse din cauciuc sau mase plastice