Această clasă include:

  • fabricarea de generatoare de aburi sau a altor generatoare de vapori
  • fabricarea de echipamente auxiliare utilizate pentru generatoarele de abur:
    • condensatoare, economizoare, supraîncălzitoare, recuperatoare, cilindri colectori de aburi și acumulatori de aburi
  • fabricarea de reactoare nucleare, cu excepția separatoarelor de izotopi
  • fabricarea de părți componente pentru cazane navale sau pentru cazane industriale

Această clasă include de asemenea:

  • construcția sistemelor de conducte cuprinzând prelucrarea ulterioară a țevilor, în general pentru fabricarea conductelor sau sistemelor de conducte sub presiune împreună cu lucrările de proiectare și construcție conexe

Clasă CAEN 2530 exclude:

  • fabricarea cazanelor pentru încălzire centrală și a radiatoarelor, vezi CAEN 2521
  • fabricarea ansamblelor cazan-turbină, vezi CAEN 2811
  • fabricarea separatoarelor de izotopi, vezi CAEN 2899