Această clasă include:

  • fabricarea de produse pentru construcții, pe bază de substanțe vegetale(talaș, paie, trestie, stuf) aglomerate cu ciment, ipsos sau alt liant mineral
  • fabricarea articolelor din azbo-ciment sau din ciment cu fibre de celuloză sau altele similare cum ar fi:
    • foi ondulate și de alte tipuri, panouri, țigle, tuburi, țevi, rezervoare, vase, bazine, chiuvete, butelii, mobilă, cadre de ferestre, etc.