Această grupă CAEN include:

  • activități de traducere scrisă și orală (interpreți)