Această grupă CAEN include:

  • activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu