Această grupă CAEN include:

  • activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale