Această grupă CAEN include:

  • alte activități referitoare la sănătatea umană