Această grupă include asigurarea unei game de servicii de secretariat zilnice, cum ar fi planificarea financiară, facturarea și păstrarea evidențelor, repartizarea personalului și a mijloacelor fizice și logistica, pe bază de contract sau onorariu (taxă).

Această grupă include de asemenea activități suport pentru alții, pe bază de contract sau comision, care reprezintă funcții suport de rutină, pe care întreprinderile și instituțiile le efectuează în mod tradițional pentru ele însele.

Unitățile clasificate în această grupă nu asigură personal operativ pentru a executa operațiile complete ale unei întreprinderi.