Această grupă CAEN include:

  • servicii de furnizare ṣi management a forței de muncă