Această grupă CAEN include:

  • activități de contractare, pe baze temporare, a personalului