Această grupă CAEN include:

  • activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă