Această grupă CAEN include:

  • activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile