Această grupă CAEN include:

  • alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.