Această grupă CAEN include:

  • cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste