Această grupă include transportul de mărfuri pe căi navigabile interioare, implicând vase care nu sunt adecvate pentru transportul maritim.