Cod CAEN 467


Comerț cu ridicata specializat al altor produse

Cod CAEN 467 - Comerț cu ridicata specializat al altor produse

Această grupă CAEN include:

  • comerț cu ridicata specializat al altor produse

Clase ale grupei CAEN 467