Această grupă CAEN include:

  • colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană