Această grupă CAEN include:

  • silvicultură și alte activități forestiere