Această diviziune include trei tipuri de cercetare și dezvoltare:

  • cercetarea fundamentală: activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în primul rând, pentru a dobândi cunoștințe noi despre fenomene și fapte observabile, fără a avea în vedere o aplicație sau utilizare particulară
  • cercetarea aplicată: investigații și cercetări originale întreprinse în scopul dobândirii de cunoștințe noi, dirijate în principal către un scop practic sau obiectiv specific
  • dezvoltarea experimentală: activitatea sistematică, bazată pe cunoștințele existente dobândite din cercetare și/sau experiență practică, îndreptată spre producerea de materiale, produse și instalații noi, punerea la punct a unor procedee, sisteme și servicii noi, precum și îmbunătățirea substanțială a celor deja produse sau instalate.

Activitățile de cercetare și dezvoltare experimentală din această diviziune sunt subdivizate în două categorii:

  • științe sociale și umaniste
  • științe naturale și inginerie

Această diviziune exclude:

  • activități de studiere a pieței, vezi CAEN 73