Această clasă include activitățile gospodăriilor de producere de bunuri destinate consumului propriu, adică activități ale gospodăriilor care sunt angajate într-o varietate de activități ce produc bunuri pentru consumul propriu.

Aceste activități includ vânătoarea și culesul, activitățile de fermă, construirea de adăposturi, producerea de îmbrăcăminte și producerea altor bunuri pentru propria sa subzistență.

În practică dacă gospodăriile sunt angajate și în producția de bunuri destinate vânzării pe piață, ele se clasifică în clasa de activitate aferentă producerii acestor bunuri, potrivit CAEN. Dacă gospodăriile sunt angajate preponderent într-o activitate deproducere de bunuri destinate consumului propriu, atunci aceste gospodării se clasifică în clasa de activitate aferentă producerii acestor bunuri, potrivit CAEN.