Această clasă include repararea bunurilor de uz personal și gospodăresc:

  • repararea bicicletelor
  • repararea și modificarea îmbrăcămintei
  • repararea articolelor sportive (cu excepția armelor sportive) și a echipamentelor de campare
  • recondiționarea cărților
  • repararea instrumentelor muzicale (cu excepția orgilor și instrumentelor muzicale cu valoare istorică)
  • repararea jucăriilor și a articolelor similare
  • repararea altor bunuri de uz personal și gospodăresc
  • acordarea pianelor

Clasă CAEN 9529 exclude:

  • repararea mașinilor-unelte portabile acționate electric, vezi CAEN 3312
  • repararea armelor sportive și recreaționale, vezi CAEN 3312