Această clasă include:

  • activități ale artiștilor individuali, cum ar fi sculptori, pictori, caricaturiști, gravori etc.
  • activități ale scriitorilor individuali, pentru toate subiectele, inclusiv lucrările de ficțiune, lucrările tehnice etc.
  • activități ale ziariștilor independenți
  • restaurări ale operelor de artă cum ar fi picturile etc.

Clasă CAEN 9003 exclude:

  • realizarea lucrărilor din piatră, în afară de lucrările originale artistice, vezi CAEN 2370
  • restaurarea orgilor și a altor instrumente muzicale cu valoare istorică, vezi CAEN 3319
  • producția de filme cinematografice și video, vezi CAEN 5911; CAEN 5912
  • restaurări de mobilă (cu excepția restaurărilor de tipul celor din muzee), vezi CAEN 9524