Această clasă include asigurarea de îngrijire medicală (dar nu asistența spitalicescă autorizată) acordată persoanelor retardate mintal, boli mintale sau dependente de droguri. Centrele oferă cazare, pensiune, supraveghere de protecție și consiliere și, într-o oarecare măsură, asistență medicală.

Această clasă include activități ale:

  • unităților pentru tratarea alcoolismului și a dependenței de droguri
  • sanatoriilor pentru convalescenți care au suferit boli psihice
  • centrelor-cămin pentru pacienții cu tulburări emoționale
  • așezămintelor pentru pacienții retardați mintal
  • centrelor de reabilitare a sănătății mintale

Clasă CAEN 8720 exclude:

  • spitale de boli mintale, vezi CAEN 8610
  • activități de asistență socială cu cazare, cum sunt adăposturile temporare pentru persoane fără locuință, vezi CAEN 8790