Aceasta clasă include pregătirea în domeniul artelor, teatrului și muzicii. Unitățile care oferă acest tip de pregătire pot fi denumite "școli", "studiouri", "clase" etc. Ele oferă învățământ organizat formal, în principal pentru hobby-uri, în scopuri recreaționale sau pentru dezvoltarea personală, dar această pregătire nu conduce la obținerea unei diplome (profesionale, de bacalaureat sau de licență).

Această clasă include:

  • lecții de pian și alte tipuri de pregătire în domeniul muzical
  • pregătire în domeniul artelor
  • predarea lecțiilor de dans și activitatea studiourilor de dans
  • școli de teatru (cu excepția celor academice)
  • școli de arte frumoase (cu excepția celor academice)
  • școli de artă interpretativă (cu excepția celor academice)
  • școli pentru fotografii amatori