Această clasă include activități de servicii suport, cum sunt:

 • asigurarea rapoartelor integrale și a înregistrărilor stenodactilografice a procedurilor juridice în direct și transcrierea ulterioară a materialelor înregistrate, cum ar fi:
  • servicii de înregistrare sau înregistrare stenodactilografică a lucrărilor din tribunale
  • servicii de stenografiere publice
 • captarea în timp real (adică simultană) în circuit închis a transmisiunilor TV în direct a adunărilor, conferințelor, etc.
 • servicii de elaborare a codurilor de bare
 • servicii de imprimare a codurilor de bare
 • servicii de organizare a strângerii de fonduri pe bază de tarif sau contract
 • servicii de repunere în posesie
 • servicii de colectare a monedelor din contoarele parcărilor
 • activități ale vânzătorilor independenți la licitații
 • administrarea programelor de fidelitate
 • alte activități suport furnizate de obicei întreprinderilor , neclasificate în altă parte

Clasă CAEN 8299 exclude:

 • asigurarea de servicii de transcriere a documentelor, vezi CAEN 8219
 • servicii de înregistrare, post producție, pe film sau bandă sau servicii de subtitrare, vezi CAEN 5912