Folosești un browser foarte vechi. Îți recomandăm să folosești un browser modern pentru o mai bună experiență de navigare.

CAEN 8219


Activități de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activități specializate de secretariat

Cod CAEN 8219 - Activități de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activități specializate de secretariat

Această clasă include o gamă variata de activități de copiere, pregătire a documentelor și activități specializate de secretariat. Activitățile de copiere/imprimare a documentelor incluse aici acoperă doar activități de tipărire într-un număr limitat de exemplare.

Această clasă include:

 • pregătirea documentelor
 • editarea și corectarea documentelor
 • dactilografierea și procesarea de texte
 • servicii suport de secretariat
 • transcrierea documentelor, și alte servicii de secretariat
 • scrierea scrisorilor sau CV-urilor
 • asigurarea închirierii căsuțelor poștale și alte servicii poștale și de corespondență cum ar fi presortarea, scrierea adreselor, etc. (cu excepția publicității directe prin poștă)
 • fotocopierea
 • multiplicarea
 • heliografierea
 • alte servicii de copiere a documentelor (fără asigurarea serviciilor de tipărire, cum ar fi tipărirea offset, tipărirea rapidă, tipărirea digitală, servicii de pre-tipărire

Clasă CAEN 8219 exclude:

 • tipărirea de documente (tipărirea offset, tipărirea rapidă etc.), vezi CAEN 1812
 • servicii de pre-tipărire, vezi CAEN 1813
 • publicitate directă prin poștă, vezi CAEN 7311
 • servicii specializate de stenodactilografiere, ca înregistrarea lucrărilor tribunalelor, vezi CAEN 8299
 • servicii de stenografie publică, vezi CAEN 8299

Pentru autorizația de funcționare a codul CAEN 8219 este nevoie de urmatorul aviz de funcționare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primării pot solicita avize sau autorizații suplimentare. Îți recomandăm să consulți pagina primăriei de pe raza localității unde îți vei desfășura activitatea.

În momentul actual, în România sunt înregistrate un număr de aproximativ 1450 companii care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 8219 - Activități de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activități specializate de secretariat