Această clasă include asigurarea unei combinații de servicii de secretariat zilnice, cum sunt recepția, planificarea financiară, facturarea și păstrarea evidențelor, servicii de personal și de corespondență etc. pentru alții, pe bază de contract sau comision.

Clasă CAEN 8211 exclude:

  • asigurarea unui singur tip din cadrul acestor activități, vezi clasa corespunzătoare activității particulare
  • asigurarea de personal operativ fără supraveghere, vezi CAEN 78