Această clasă include activitățile de:

  • curățenie și întreținere a piscinelor
  • curățenie a trenurilor, autobuzelor, avioanelor etc.
  • curățenie a interiorului cisternelor rutiere și maritime
  • activități de dezinfectare și deratizare
  • curățarea sticlelor
  • măturatul străzilor și îndepărtarea zăpezii și a gheții
  • alte activități de curățenie, n.c.a.

Clasă CAEN 8129 exclude:

  • controlul dăunătorilor din agricultură, vezi CAEN 0161
  • curățarea automobilelor, spălătorii auto, vezi CAEN 4520