Această clasă include activitățile prin care li se permite persoanelor partenere să utilizeze bunuri intangibile și similare pentru care se plătește o taxă de autor sau de licență, către posesorul bunului respectiv. Leasing-ul acestor bunuri poate lua diverse forme, cum ar fi permisiunea de a reproduce, de a utiliza în procese derivate ulterioare,de a desfășura activități de afaceri sub o franciză etc. Este posibil ca proprietarii actuali să fie sau nu autorii/creatorii acestor bunuri.

Această clasă include:

 • leasing de proprietăți intelectuale (cu excepția lucrărilor cu drepturi de autor, cum ar fi cărțile sau software-ul)
 • primirea drepturilor de autor sau a taxei de licență pentru utilizarea de:
  • entități brevetate
  • mărci comerciale sau mărci de serviciu
  • denumiri de brand-uri
  • drepturi de explorare și evaluare a mineralelor
  • acorduri de franciză

Clasă CAEN 7740 exclude:

 • achiziționarea de drepturi și activități de editare, vezi diviziunile CAEN 58 și CAEN 59
 • producerea, reproducerea și distribuirea de lucrări cu drept de autor (cărți, programe, filme), vezi diviziunile CAEN 58,CAEN 59
 • leasing de bunuri imobiliare, vezi CAEN 682
 • leasing de bunuri tangibile, vezi grupele CAEN 771, CAEN 772, CAEN 773